Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng các sản phẩm phát sinh vào thị trường chứng khóa Việt Nam
Authors: Bùi Đình Trọng
Advisor: Trần Việt Hà
Keywords: Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những lý luận cơ bản về sản phẩm phát sinh. Thực trạng về thị trường chứng khoán Việt Nam và các công cụ Option đang có trên thị trường. Các giải pháp phát triển công cụ Option trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16962
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255957.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255957-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 175,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.