Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp tối ưu thiết kế khung Formular Car
Authors: Nguyễn Đình Cương
Advisor: Hoàng Thăng Bình
Keywords: Khung ô tô
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu. Tính toán, thiết kế khung Formular Car 3D theo tiêu chuẩn cuộc thi Formular SAE. Tối ưu hóa khung xe Formular Car bằng phương pháp lặp từng nhân tố. Tối ưu hóa khung xe Formular Car bằng công cụ tối ưu hóa trong Solidworks. So sánh các giải pháp và kết luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16963
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255959.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255959-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 156,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.