Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư từ vốn ngân sách của tỉnh Quảng Ninh
Authors: Đào Mạnh Thắng
Advisor: Nguyễn Ái Đoàn
Keywords: Ngân sách nhà nước; Quản lý đầu tư
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về đầu tư và quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách. Phân tích thực trạng sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư từ vốn ngân sách của tỉnh Quảng Ninh.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16966
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255960.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255960-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 145,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.