Thông tin tài liệu


Title: Mạng thế hệ sau (NGN)
Authors: Vũ Thị Lý
Advisor: Phạm Văn Bình
Keywords: Mạng viễn thông
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về mạng thế hệ mới. Cấu trúc mạng NGN. Chuyển mạch mềm softswitching. Các hệ thống báo hiệu trong NGN. Dịch vụ và các vấn đề liên quan đến dịch vụ trong mạng NGN. Chiến lược phát triển NGN của ngành và thực tế triển khai mạng NGN tại Việt Nam.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16972
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255972.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255972-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.