Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ điều khiển véc tơ cho động cơ tự nâng sử dụng Rô to nam châm vĩnh cửu
Authors: Lưu Minh Tiến
Advisor: Nguyễn Quang Địch
Keywords: Rô to nam châm vĩnh cửu; Điều khiển động cơ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu về cấu trúc và nguyên lý làm việc của động cơ tự nâng. Xây dựng mô hình tính toán học cho động cơ tự nâng sử dụng rô to nam châm vĩnh cửu. Thiết kế hệ điều khiển cho động cơ tự nâng sử dụng rô to nam châm vĩnh cửu. Mô phỏng hệ thống điều khiển.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16973
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255978.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255978-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 260,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.