Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao công tác quản lý hệ thống bán lẻ xăng dầu tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin
Authors: Nguyễn Văn Quý
Advisor: Nguyễn Ngọc Toàn
Keywords: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Xăng dầu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hệ thống bán lẻ xăng dầu. Thực trạng của hoạt động bán lẻ xăng dầu và tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị hệ thống kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Đề xuất giải pháp triển khai ứng dụng chương trình phần mềm quản lý đồng nhất hệ thống kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại Tập đoàn xăng dầu Việt nam.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16977
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255986.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255986-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 279,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.