Thông tin tài liệu


Title: Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý vận hành hệ thống vô tuyến viễn thông Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực 1 giai đoạn 2011 - 2015
Authors: Trần Văn Sỹ
Advisor: Trần Sỹ Lâm
Keywords: Hệ thống viễn thông
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý chất lượng và chất lượng quản lý hệ thống vô tuyến viễn thông. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý vận hành hệ thống vô tuyến viễn thông tại Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực 1 đến năm 2015. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý vận hành hệ thống vô tuyến viễn thông Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực 1 đến năm 2015.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16978
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255992.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255992-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 203,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.