Thông tin tài liệu


Title: Động lực học ngược robot song song
Authors: Trần Xuân Tiến
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Robot công nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết tính toán động học và động lực học ngược robot song song. Động học ngược robot song song không gian Stewart-Gough. Động lực học ngược robot song song Stewart-Gough.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16981
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255998.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255998-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 85,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.