Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng quy trình tính toán, đánh giá tính năng động lực học và tính kinh tế nhiên liệu ô tô trong quá trình thiết kế
Authors: Lê Duy Cương
Advisor: Nguyễn Trọng Hoan
Keywords: Nhiên liệu ô tô; Động lực học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan những vấn đề nghiên cứu. Quy trình tính toán tính năng động lực học và tính kinh tế nhiên liệu ô tô. Các giải pháp cải thiện tính năng động lực học tính kinh tế nhiên liệu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16985
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 271295.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.