Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng quy trình thiết kế hệ thống phanh dẫn động khí nén ô tô tải loại N3 đáp ứng yêu cầu phân bố lực phanh trên các cầu theo tiêu chuẩn ECE
Authors: Nguyễn Văn Hạnh
Advisor: Nguyễn Trọng Hoan
Keywords: Phanh ô tô
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan hệ thống phanh dẫn động bằng khí nén và vấn đề nghiên cứu. Xây dựng quy trình tính toán thiết kế hệ thống phanh dẫn động khí nén ô tô tải loại N3 đáp ứng tiêu chuẩn ECE. Tính toán thiết kế hệ thống phanh dẫn động khí nén ô tô tải loại N3 đáp ứng tiêu chuẩn ECE.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16986
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271297.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271297-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 218,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.