Thông tin tài liệu


Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tính kinh tế nhiên liệu của xe Hybrid
Authors: Đào Tiến Thịnh
Advisor: Đàm Hoàng Phúc
Keywords: Nhiên liệu ô tô
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về xe Hybrid. Tính kinh tế nhiên liệu. Các yếu tố ảnh hưởng tính kinh tế nhiên liệu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16989
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 271299.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.