Thông tin tài liệu


Title: Tính toán thiết kế thực nghiệm đo các đặc trưng động học của hạt nhẹ từ các phản ứng chuyển 1n và 2n loại (p,d) và (p,t) với chùm hạt tới 24Si năng lượng 42 MeV/NUCLEON
Authors: Bùi Duy Linh
Advisor: Nguyễn Tuấn Khải
Keywords: Hạt nhân; Động học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thí nghiệm, một số cơ sở lý thuyết về tính toán động học. Các tính toán mô phỏng thí nghiệm gồm: tính toán động học của phản ứng, thiết kế cấu hình thí nghiệm, mô tả chương trình tính toán. Nêu kết quả về động hoạc và nhận diện hạt, phổ năng lượng kích thích, đánh giá thống kê đếm.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật hạt nhân
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16992
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272913.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272913-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 186,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.