Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá sản xuất sạch hơn trong ngành hoàn tất kim loại tỉnh Phú Thọ
Authors: Hoàng Vĩnh Ký
Advisor: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Keywords: Kim loại; Sản xuất sạch
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ngành hoàn tất kim loại ở Việt Nam và vấn đề môi trường. Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn. Nghiên cứu, đánh giá sản xuất sạch hơn tại công ty cổ phần Việt Vương tỉnh Phú Thọ và định hướng giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho toàn ngành.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật quản lý môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16993
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272917.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 920,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272917-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 127,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.