Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất cơ lý một số loại vải không dệt sử dụng trong may mặc
Authors: Phạm Nhất Chi Mai
Advisor: Nguyễn Nhật Trinh
Keywords: Vải không dệt; Tính chất cơ lý
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vải không dệt. Nêu đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Cấu trúc, kết quả thí nghiệm xác định độ bền kéo đứt, xé rách, mài mòn, độ thoáng khí của vải dựng và vải mex.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16994
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272919.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272919-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 114,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.