Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất cơ lý một số loại vải dệt thoi sử dụng trong may mặc trang phục
Authors: Nguyễn Văn Lanh
Advisor: Nguyễn Nhật Trinh
Keywords: Vải dệt; Tính chất cơ lý
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vải dệt thoi. Nêu đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định các đặc trưng cơ lý như độ bền kéo giãn, xé, mài mòn, uốn cứng và độ thoáng của vải.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16995
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272920.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272920-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 115,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.