Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Lâm Thao, Phú Thọ và đề xuất các giải pháp quản lý theo hướng 3R
Authors: Ngô Duy Khang
Advisor: Huỳnh Trung Hải
Keywords: Chất thải rắn; Quản lý
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất thải rắn và quản lý chất thải rắn. Nêu hiện trạng và công tác quản lyd chất thải rắn trên địa bàn huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ. Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Lâm Thao theo hướng 3R.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản lý môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16996
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272921.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272921-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 122,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.