Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý cơ sở vật chất tại trường Đại học Hà Nội
Authors: Hoàng Anh Hưng
Advisor: Lê Hồng Hải
Keywords: Cơ sở vật chất; Quản lý
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về quản lý cơ sở vật chất. Nêu thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của trường Đại học Hà Nội.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16997
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272924.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272924-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 152,97 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.