Ts-Hóa học (104)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 104

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Duy Quang;  Advisor : Bùi Khởi Đàm (2015)

 • Nêu một số nội dung cơ bản về bài toán thiệt hại trong bảo hiểm, quá trình markov, quá trình martingale với thời gian rời rạc. Ước lượng xác suất thiệt hại trong mô hình bảo hiểm với dãy biến ngẫu nhiên. Tính chính xác suất thiệt hại trong mô hình bảo hiểm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thúy Hồng;  Advisor : Bùi Khởi Đàm; Tống Đình Quỳ (2015)

 • Nêu một số khái niệm: không gian xác suất, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất, quá trình ngẫu nhiên, xích markov,...Các công thức tính xác suất rủi ro. Áp dụng phương pháp mote-carlo tính xác suất rủi ro.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Phùng Thị Anh Minh;  Advisor : Trần Trung Kiên; Phạm Văn Thiêm (2019)

 • Tổng quan về tinh dầu thông, tình hình nghiên cứu phân tách tinh dầu thông trên thế giới và ở Việt Nam. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và lựa chọn mô hình cân bằng pha cho hệ tinh dầu thông, mô phỏng và tối ưu giai đoạn khởi động,...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Kim Loan;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến; Ngô Kim Định (2008)

 • Tổng quan về xúc tác phức, xúc tác phân huỷ nước bằng phức đơn nhân, xúc tác oxy hoá-khử các hợp chất hữu cơ bằng phức đơn nhân, đa nhân. Nêu cơ sở thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu quá trình Catalaza, Peroxydaza trong các hệ. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau: cấu trúc electron, các đặc trưng hóa lý, cấu tạo phân tử, bản chất liên kết hóa học, nồng độ của các&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Tuấn Bằng;  Advisor : Phạm Văn Thiêm; Nguyễn Minh Tuyển (2008)

 • Tổng quan về một số phương pháp xử lý nước thải nhiễm dầu, nhũ tương dầu / nước trong nước thải và các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định phá vỡ của nhũ tương dầu / nước; Phương pháp nghiên cứu về kích thước, thành phần, phân bố kích thước giọt, xác định thế Zeta của giọt dầu, cách xác định hàm lượng dầu trong nước thải, kế hoạch hóa thực nghiệm; Mục đích của đề tài là: Tìm hiểu...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Khánh Vân;  Advisor : Hoàng Trọng Yêm; Vũ Đào Thắng (2008)

 • Tổng quan về xúc tác hóa các hợp chất hữu cơ, phản ứng xúc tác oxi hóa trên xúc tác trong xử lý các hợp chất hữu cơ độc hại, phản ứng oxi hóa phenol và ancol. Nghiên cứu tìm hệ xúc tác hoạt tính cao cho phản ứng oxi hóa sâu phenol và các dẫn xuất hydrocacbon, đặc biệt là dẫn xuất chứa vòng benzen cho tổng hợp hữu cơ và xử lý chất độc hại.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Minh Phương;  Advisor : Doãn Thái Hòa; Lê Quang Diễn (2015)

 • Tổng quan về etanol sinh học. Nêu các phương pháp thí nghiệm (phương pháp xác định thành phần sinh khối, cấu tạo giải phẫu và một số tính chất lý học của rơm rạ; phương pháp xác định thành phần hóa học của rơm rạ; phương pháp tiền xử lý rơm rạ,...). Kết quả nghiên cứu đặc điểm cấu tạo, tính chất lý học và thành phần hóa học cơ bản của rơm rạ một số giống lúa phổ biến ở Việt Nam,&#...