Ts-Hóa học (112)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 112

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Quang Minh;  Advisor : Phạm Văn Thêm; Cao Đình Thanh (2009)

 • Nghiên cứu xây dựng phương pháp hoà tách thích hợp để áp dụng vào quá trình hoà tách đống quặng cát kết chứa Urani nông sơn. Xác định những đặc điểm cơ bản trong hoà tách đống quặng Urani. Thực nghiệm quá trình hoà tách thấm quặng urani từ một lượng nhỏ các thí nghiệm quy mô phòng thí nghiệm nhằm tìm ra những điểm mấu chốt để làm cơ sở cho tính toán chuyển qui mô. Xây dựng một mô hình&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Bá Hùng;  Advisor : Trương Ngọc Thận; Trần Sĩ Kháng (2009)

 • Tổng quan về hợp kim nặng trên cơ sở Vonfram. Chế tạo hợp kim nặng có thành phần hoá học tương đương với hợp kim nặng 8 nguyên của Mỹ dùng làm lõi đạn có tính xuyên mềm thay thế cho hợp kim trên cơ sở uran nghèo từ hỗn hợp bột W trong nước và thép 5XHM. Xác định những khả năng nâng cao cơ lý tính của kim loại nặng bằng viẹc giảm kích thước hạt của hỗn hợp bột và hoá bền&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thanh;  Advisor : Đinh Thị Ngọ; Đào Văn Tường (2009)

 • Tổng quan về dầu thực vật, nhiên liệu Diezel, Biodiesel. Các phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm: Chế tạo xúc tác, phương pháp đánh giá chất lượng xúc tác, xác định một số chỉ tiêu chất lượng của dầu thực vật, tổng hợp Biodiesel từ dầu dừa trên xúc tác dị thẻ và một số phương pháp đánh giá chất lượng của Biodiesel. Kết quả và thảo luận : Lựa chọn nguyên liệu, Chế tạo xúc tác dị thể, Tổng&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Trường Sơn;  Advisor : Lê văn Hiếu; Đào Văn Tường (2009)

 • Cơ sở lý thuyết của quá trình cracking xúc tác. Xúc tác cho quá trình cracking xúc tác. Nghiên cứu thực nghiệm : Tổng hợp zeolit và biến tính zeolit, các phương pháp xử lý chất mang và điều chế xúc tác, phương pháp hoá lý đánh giá các tính chất và đặc trưng của xúc tác và đánh giá dộ chọn lọc và hoạt tính của xúc tác. Kết quả và thảo luận về tổng hợp zeolitty, biến tính của zeolity...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Tiến Thịnh;  Advisor : Phạm Kim Đĩnh; Nguyễn Kim Thiết (2009)

 • Tổng quan về thiếc và công nghệ tinh luyện, Quá trình anốt. Nghiên cứu và thảo luận : Xây dựng giản đồ trạng thái E-pH và điều chế dung dịch điện phân thiếc. kéo dài chu kỳ rửa bùn anốt,Cơ chế thụ động anốt và vai trò của chất phụ gia CI và Cr6.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Duy Quang;  Advisor : Bùi Khởi Đàm (2015)

 • Nêu một số nội dung cơ bản về bài toán thiệt hại trong bảo hiểm, quá trình markov, quá trình martingale với thời gian rời rạc. Ước lượng xác suất thiệt hại trong mô hình bảo hiểm với dãy biến ngẫu nhiên. Tính chính xác suất thiệt hại trong mô hình bảo hiểm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thúy Hồng;  Advisor : Bùi Khởi Đàm; Tống Đình Quỳ (2015)

 • Nêu một số khái niệm: không gian xác suất, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất, quá trình ngẫu nhiên, xích markov,...Các công thức tính xác suất rủi ro. Áp dụng phương pháp mote-carlo tính xác suất rủi ro.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Phùng Thị Anh Minh;  Advisor : Trần Trung Kiên; Phạm Văn Thiêm (2019)

 • Tổng quan về tinh dầu thông, tình hình nghiên cứu phân tách tinh dầu thông trên thế giới và ở Việt Nam. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và lựa chọn mô hình cân bằng pha cho hệ tinh dầu thông, mô phỏng và tối ưu giai đoạn khởi động,...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Kim Loan;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến; Ngô Kim Định (2008)

 • Tổng quan về xúc tác phức, xúc tác phân huỷ nước bằng phức đơn nhân, xúc tác oxy hoá-khử các hợp chất hữu cơ bằng phức đơn nhân, đa nhân. Nêu cơ sở thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu quá trình Catalaza, Peroxydaza trong các hệ. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau: cấu trúc electron, các đặc trưng hóa lý, cấu tạo phân tử, bản chất liên kết hóa học, nồng độ của các&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Tuấn Bằng;  Advisor : Phạm Văn Thiêm; Nguyễn Minh Tuyển (2008)

 • Tổng quan về một số phương pháp xử lý nước thải nhiễm dầu, nhũ tương dầu / nước trong nước thải và các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định phá vỡ của nhũ tương dầu / nước; Phương pháp nghiên cứu về kích thước, thành phần, phân bố kích thước giọt, xác định thế Zeta của giọt dầu, cách xác định hàm lượng dầu trong nước thải, kế hoạch hóa thực nghiệm; Mục đích của đề tài là: Tìm hiểu...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Khánh Vân;  Advisor : Hoàng Trọng Yêm; Vũ Đào Thắng (2008)

 • Tổng quan về xúc tác hóa các hợp chất hữu cơ, phản ứng xúc tác oxi hóa trên xúc tác trong xử lý các hợp chất hữu cơ độc hại, phản ứng oxi hóa phenol và ancol. Nghiên cứu tìm hệ xúc tác hoạt tính cao cho phản ứng oxi hóa sâu phenol và các dẫn xuất hydrocacbon, đặc biệt là dẫn xuất chứa vòng benzen cho tổng hợp hữu cơ và xử lý chất độc hại.