Ts-Hóa học (138)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 138

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nông Đức Mạnh;  Advisor : Lê Xuân Thành (2019)

 • Tổng quan về tro bay, chất kết dính, chất phụ gia, lý thuyết vật liệu đóng rắn; phương pháp nghiên cứu; kết quả thực nghiệm và thảo luận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Anh Tuấn;  Advisor : La Văn Bình; Nguyễn Huy Phiêu (2012)

 • Xác định nguyên nhân của hiện tượng kết khối urê trong thực tế sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Khảo sát đặc điểm khí hậu Việt Nam và ảnh hưởng của yếu tố khí hậu đến hiện tượng kết khối urê làm cơ sở đề xuất một số biện pháp kỹ thuật hạn chế kết khối urê theo nguyên lý tác động vào nguyên nhân gây nên hiện tượng kết khối đã xác định. Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá về một...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Linh;  Advisor : Tạ Ngọc Đôn; Hoàng Trọng Yêm (2012)

 • Note 520 3 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MQTB họ MSU-S trên cơ sở mầm zeolit X, MFI và BEA từ cao lanh nung và xây dựng quy trình tổng hợp vật liệu nhằm làm quy trình cơ sở và làm đối chứng. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MSU-S trên cơ sở mầm zeolit X, MFI và BEA từ cao lanh không nung trên quy trình cơ sở và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vật liệu trong&...