Ts-Hóa học (138)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 138 tài liệu

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nông Đức Mạnh;  Người hướng dẫn : Lê Xuân Thành (2019)

 • Tổng quan về tro bay, chất kết dính, chất phụ gia, lý thuyết vật liệu đóng rắn; phương pháp nghiên cứu; kết quả thực nghiệm và thảo luận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Hoàng Anh Tuấn;  Người hướng dẫn : La Văn Bình; Nguyễn Huy Phiêu (2012)

 • Xác định nguyên nhân của hiện tượng kết khối urê trong thực tế sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Khảo sát đặc điểm khí hậu Việt Nam và ảnh hưởng của yếu tố khí hậu đến hiện tượng kết khối urê làm cơ sở đề xuất một số biện pháp kỹ thuật hạn chế kết khối urê theo nguyên lý tác động vào nguyên nhân gây nên hiện tượng kết khối đã xác định. Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá về một...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Thị Linh;  Người hướng dẫn : Tạ Ngọc Đôn; Hoàng Trọng Yêm (2012)

 • Note 520 3 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MQTB họ MSU-S trên cơ sở mầm zeolit X, MFI và BEA từ cao lanh nung và xây dựng quy trình tổng hợp vật liệu nhằm làm quy trình cơ sở và làm đối chứng. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MSU-S trên cơ sở mầm zeolit X, MFI và BEA từ cao lanh không nung trên quy trình cơ sở và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vật liệu trong&...