Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Thị Vân Anh;  Advisor : Nguyễn Anh Dũng; Lê Xuân Thành (2012)

  • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo precursor. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình nung. Ảnh hưởng của hàm lượng mangan đến cường độ phát quang của sản phẩm. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất phụ gia điều chỉnh kích thước hạt của precursor. Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng của chất phát quang Zn2SiO4:Mn.