Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Như Đa;  Advisor : Bùi Chương; Đặng Việt Hưng (2016)

  • Tổng quan cao su tự nhiên (CSTN), cao su EPDM, blend CSTN/EPDM, phụ gia nano và cao su nanocompozit. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo blend CSTN/EPDM; nghiên cứu sự phân bố hóa chất trong quá trình trộn hợp, biến tính EPDM bằng DTDM; nghiên cứu chế tạo nanocompozit trên cơ sở blend CSTN/EPDM.

  • Thesis


  • Authors : Trần Bá Hùng;  Advisor : Trương Ngọc Thận; Trần Sĩ Kháng (2009)

  • Tổng quan về hợp kim nặng trên cơ sở Vonfram. Chế tạo hợp kim nặng có thành phần hoá học tương đương với hợp kim nặng 8 nguyên của Mỹ dùng làm lõi đạn có tính xuyên mềm thay thế cho hợp kim trên cơ sở uran nghèo từ hỗn hợp bột W trong nước và thép 5XHM. Xác định những khả năng nâng cao cơ lý tính của kim loại nặng bằng viẹc giảm kích thước hạt của hỗn hợp bột và hoá bền&...