Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Chu Thị Hải Nam;  Advisor : Nguyễn Hồng Liên; Đào Văn Tường (2014)

  • Tổng quan hợp chất clo hữu cơ, các phương pháp xử lý hợp chất clo hữu cơ, quá trình hydrodeclo hóa. Tổng hợp xúc tác, thực nghiệm nghiên cứu đặc trưng và cấu trúc xúc tác. Kết quả nghiên cứu chế tạo xúc tác một cấu tử Pd, 2 cấu tử trên cơ sở Pd, nghiên cứu ảnh hưởng của chất mang đến hoạt tính xúc tác hai cấu tử,...