Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đinh Thị Phương Anh;  Advisor : Vũ Đình Hoàng; Trần Bạch Dương (2014)

  • Luận án trình bày tổng quan thực vật họ thủy tiên; thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của họ thủy tiên. Mẫu thực vật, các phương pháp phân lập, xác định cấu trúc các hợp chất, chuyển hóa một số alkaloid,...Kết quả mẫu thực vật, phân lập các hợp chất, xác định cấu trúc hóa học các hợp chất phân lập được từ cây bạch trinh biển, tổng hợp các dẫn xuất của một số alkaloid, hoạt tính gây ...