Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Quang Minh;  Advisor : Phạm Văn Thêm; Cao Đình Thanh (2009)

  • Nghiên cứu xây dựng phương pháp hoà tách thích hợp để áp dụng vào quá trình hoà tách đống quặng cát kết chứa Urani nông sơn. Xác định những đặc điểm cơ bản trong hoà tách đống quặng Urani. Thực nghiệm quá trình hoà tách thấm quặng urani từ một lượng nhỏ các thí nghiệm quy mô phòng thí nghiệm nhằm tìm ra những điểm mấu chốt để làm cơ sở cho tính toán chuyển qui mô. Xây dựng một mô hình&...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Xuân Sinh;  Advisor : Nguyễn Minh Tuyển; Nguyễn Khang (2009)

  • Tổng quan về kim loại nặng và ô nhiễm nước thải công nghiệp chứa kim loại nặng, các phương pháp xử lý. Cơ sở lý thuyết xử lý nước thải công nghiệp chứa thuỷ ngân và kẽm. Các phương pháp nghiên cứu triển khai công nghệ keo tụ để xử lý thuỷ ngân và kẽm trong nước thải công nghiệp. Nghiên cứu thiết lập các mô hình thống kê mô tả quá trình keo tụ thuỷ ngân và kẽm trong quá trình xử&#x...