Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Hữu Tân;  Advisor : Lê Xuân Thành (2013)

 • Luận án khảo sát một số tính chất của chất phát quang Y2O3:Eu được tổng hợp theo phương pháp đồng kết tủa biến tính, khảo sát một số tính chất của chất phát quang Y2O3:RE và YPO4:RE được tổng hợp theo phương pháp phân hủy tiền chất muối, nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng chất phát quang trong chế tạo mực in lưới và bột phát quang trong sản xuất bóng đèn huỳnh quan

 • Thesis


 • Authors : Trần Bá Hùng;  Advisor : Trương Ngọc Thận; Trần Sĩ Kháng (2009)

 • Tổng quan về hợp kim nặng trên cơ sở Vonfram. Chế tạo hợp kim nặng có thành phần hoá học tương đương với hợp kim nặng 8 nguyên của Mỹ dùng làm lõi đạn có tính xuyên mềm thay thế cho hợp kim trên cơ sở uran nghèo từ hỗn hợp bột W trong nước và thép 5XHM. Xác định những khả năng nâng cao cơ lý tính của kim loại nặng bằng viẹc giảm kích thước hạt của hỗn hợp bột và hoá bền&...

 • Thesis


 • Authors : Đinh Tiến Thịnh;  Advisor : Phạm Kim Đĩnh; Nguyễn Kim Thiết (2009)

 • Tổng quan về thiếc và công nghệ tinh luyện, Quá trình anốt. Nghiên cứu và thảo luận : Xây dựng giản đồ trạng thái E-pH và điều chế dung dịch điện phân thiếc. kéo dài chu kỳ rửa bùn anốt,Cơ chế thụ động anốt và vai trò của chất phụ gia CI và Cr6.