Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Kim Loan;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến; Ngô Kim Định (2008)

 • Tổng quan về xúc tác phức, xúc tác phân huỷ nước bằng phức đơn nhân, xúc tác oxy hoá-khử các hợp chất hữu cơ bằng phức đơn nhân, đa nhân. Nêu cơ sở thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu quá trình Catalaza, Peroxydaza trong các hệ. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau: cấu trúc electron, các đặc trưng hóa lý, cấu tạo phân tử, bản chất liên kết hóa học, nồng độ của các&#x...

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Khánh Vân;  Advisor : Hoàng Trọng Yêm; Vũ Đào Thắng (2008)

 • Tổng quan về xúc tác hóa các hợp chất hữu cơ, phản ứng xúc tác oxi hóa trên xúc tác trong xử lý các hợp chất hữu cơ độc hại, phản ứng oxi hóa phenol và ancol. Nghiên cứu tìm hệ xúc tác hoạt tính cao cho phản ứng oxi hóa sâu phenol và các dẫn xuất hydrocacbon, đặc biệt là dẫn xuất chứa vòng benzen cho tổng hợp hữu cơ và xử lý chất độc hại.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thanh Hải;  Advisor : Đinh Thị Ngọ; Vũ Thị Thu Hà (2009)

 • Mục tiêu nghiên cứu của Luận án : Tổng hợp các chất mang chất lượng tốt, phù hợp để làm xúc tác cho phản ứng HDS. Tổng hợp xúc tác HDS có hoạt tính và độ chọn lọc cao. Tìm được chế độ hoạt động xác tác để vừa đảm bảo hoạt tính xúc tác cao, vừa có khả năng chống ngộ độc lưu huỳnh tốt. Thực hiện quá trình HDS cho nguyên liệu mẫu nhằm tìm ra hướng phản ứng trên các xúc tác&...

 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Huyền;  Advisor : Nguyễn Hữu Phú; Nguyễn Thị Minh Hiền (2010)

 • Nghiên cứu xác định điều kiện tối ưu để tổng hợp các Perovskit có cấu trúc và thành phần mong muốn bằng phương pháp Sol -gel xitrat. Khảo sát hoạt tính xúc tác của các vật liệu Perovskit tổng hợp được nhằm tìm ra một hệ xúc tác tốt hơn(hoạt tính cao, độ bền tốt). bằng các phương pháp phổ hồng ngoại, nhiễu xạ tia X, khử hoá O2 theo chuowng trình nhiệt độ, phổ phân tán năng lượng tia X, ...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Dưỡng;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến; Trần Thị Mai (2010)

 • Nghiên cứu một cách hệ thống, chi tiết và đồng bộ cả 3 vấn đề có mối tương quan mật thiết với nhau bao gồm: nhiệt động học sự tạo phức xúc tác, động học, cơ chế của các phản ứng catalaza và peroxydaza phụ thuộc vào nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nhau trong hai hệ xúc tác đồng thể oxy hóa khử có mối quan hệ tương hỗ với nhau