Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thực hành nghề tại khoa cơ khí và động lực trường cao đẳng công nghiệp Nam Định
Authors: Bùi Văn Thuần
Advisor: Nguyễn Đắc Trung
Keywords: Đào tạo chuyên nghiệp; Chất lượng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo thực hành nghề. Nêu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thực hành nghề tại khoa cơ khí và động lực trường cao đẳng công nghiệp Nam Định.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17000
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272931.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272931-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 110,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.