Thông tin tài liệu


Title: Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực cho trường cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2012 - 2017
Authors: Phan Thúy Thảo
Advisor: Đào Thanh Bình
Keywords: Trường dạy nghề; Nguồn nhân lực
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nghề. Nêu thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trường cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc. Đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Trường.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17001
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272940.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 831,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272940-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 154,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.