Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng bài giảng điện tử môn máy điện, cho chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện tại trường Cao đẳng cộng đồng Hà Nội
Authors: Dương Thị Huyền
Advisor: Bùi Đức Hùng
Keywords: Bài giảng; Xây dựng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng bài giảng điện tử môn máy điện. Nghiên cứu xây dựng bài giảng điện tử môn máy điện. Thiết kế bài giảng điện tử môn máy điện, tại trường Cao đẳng cộng đồng Hà Nội.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Lý luận và phương pháp dạy học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17002
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272953.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 6,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272953-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 143,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.