Thông tin tài liệu


Title: Biện pháp bồi dưỡng và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại
Authors: Nguyễn Thị Linh Hiếu
Advisor: Đặng Danh Ánh
Keywords: Giáo viên; Năng lực
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về năng lực sư phạm và bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên. Nêu thực trạng và đề xuất một số giải pháp bồi dưỡng và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17003
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272955.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272955-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 108,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.