Thông tin tài liệu


Title: Những biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại trường trung học phổ thông Vân Cốc Phúc Thọ Hà Nội
Authors: Nguyễn Khắc Hùng
Advisor: Đặng Danh Ánh
Keywords: Giáo dục; Quản lý
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp (GDHN). Thực trạng quản lý hoạt động GDHN tại trường THPT Vân Cốc giai đoạn 2010 - 2013. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động GDHN tại Trường.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuậ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17005
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272957.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 704,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272957-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 163,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.