Thông tin tài liệu


Title: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề xây dựng Hải Phòng
Authors: Vũ Thị Phược
Advisor: Lê Đông Phương
Keywords: Giáo viên; Chất lượng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung cấp nghề. Nêu thực trạng và đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề xây dựng Hải Phòng.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17006
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272959.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272959-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 138,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.