Thông tin tài liệu


Title: Những biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề ở các trường trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên
Authors: Đào Thị Dung
Advisor: Phạm Văn Sơn
Keywords: Dạy nghề; Quản lý
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy nghề ở các trường trung học phổ thông. Nêu thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề ở các trường Trung học phổ thông (THPT) tỉnh Hưng Yên.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm ký thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17007
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272961.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 732,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272961-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 138,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.