Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra đánh giá học phần tin học ứng dựng cho sinh viên ngành kế toán tại trường cao đẳng công nghiệp dệt may - thời trang Hà Nội
Authors: Tạ Thế Dũng
Advisor: Trần Hoàng Hải
Keywords: Giảng dạy; Công nghệ thông tin; Đánh giá
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Nêu thực trạng và đề xuất một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập học phần tin học ứng dụng cho sinh viên cao đẳng kế toán tại trường cao đẳng công nghiệp - dệt may thời trang Hà Nội.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17009
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 272968.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.