Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng bài giảng công nghệ hàn TIG theo hướng dẫn tiếp cận mô đun ở trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp
Authors: Nguyễn Thành Huân
Advisor: Nguyễn Thúc Hà
Keywords: Bài giảng; Xây dựng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu thực trạng học phần công nghệ hàn và thực tập kỹ thuật hàn của ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí tại trường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp. Quan điểm lý luận và công nghệ dạy học hiện đại. Cơ sở lý luận đào tạo theo học chế tín chỉ và dạy học theo cách tiếp cận mô đun. Xây dựng bài giảng công nghệ hàn TIG theo hướng tiếp cận mô đun
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17010
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272969.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272969-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 91,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.