Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm ESPRIT vào việc lập trình gia công các bề mặt phức tạp. Thiết kế bài giảng điện tử giảng dạy phần mềm ESPRIT
Authors: Trần Thị Sơn Hà
Advisor: Tăng Duy
Keywords: Bài giảng; Phần mềm
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ CAD/CAM-CNC và phương pháp gia công cơ khí ứng dụng công nghệ CAD/CAM-CNC. Giới thiệu phần mềm CAD/CAM ESPRIT. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử vào giảng dạy. Xây dựng bài giảng điện tử giảng dạy phần mềm ESPRIT.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17011
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272970.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272971-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 106,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.