Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thiết kế bài giảng điện tử giảng dạy mô đun hàn MAG nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề hàn tại trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội
Authors: Nguyễn Thị Vân Anh
Advisor: Đào Duy Trung
Keywords: Bài giảng; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy trong các trường cao đẳng nghề. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng bài giảng điện tử cho nghề hàn tại trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội. Xây dựng bài giảng điện tử giảng dạy mô đun hàn MAG - nghề hàn tại trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17012
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272971.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 5,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272971-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 110,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.