Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng phần mềm Proteus mô phỏng mạch điện trong môn học kỹ thuật số
Authors: Vũ Thị Hiếu
Advisor: Ngô Tứ Thành
Keywords: Môn học; Kỹ thuật số
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu, ứng dụng phần mềm mô phỏng trong dạy học. Thực trạng và khả năng ứng dụng phần mềm proteus mô phỏng mạch điện trong môn học kỹ thuật số tại trường ĐHCN Việt - Hung. Ứng dụng phần mềm proteus mô phỏng mạch điện trong môn học kỹ thuật số tại Trường.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17013
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272976.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272976-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 147,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.