Thông tin tài liệu


Title: Phân loại văn bản sử dụng mô hình xác suất trên đa tạp văn bản
Authors: Ngô Văn Linh
Advisor: Nguyễn Thị Kim Anh
Keywords: Dữ liệu; Văn bản
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu phân loại dữ liệu, mô hình bài toán phân loại. Nêu cách phân loại đơn nhãn và phân loại đa nhãn. Ước lượng tham số với SSvMFs và SSWatsons.
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17014
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272981.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 558,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272981-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 105,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.