Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại làng nghề giết mổ gia súc Bái Đô, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
Authors: Phạm Ngọc Hải
Advisor: Đặng Kim Chi
Keywords: Ô nhiễm môi trường; Làng nghề
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về làng nghề thành phố Hà Nội và các vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề. Nêu hiện rạng môi trường tại làng nghề giết mổ gia súc Bái Đô. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho làng nghề giết mổ Bái Đô.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17015
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272990-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 147,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272990.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.