Thông tin tài liệu


Title: Phát triển thuật toán khai phá tập thường xuyên dựa vào sự gom cụm dữ liệu
Authors: Mai Thị Hiên
Advisor: Nguyễn Hữu Trọng
Keywords: Dữ liệu; Thuật toán
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về khai phá dữ liệu và phân cụm dữ liệu. Thuật toán khai phá tập thường xuyên hiệu quả sử dụng kỹ thuật phân cụm. Phát triển thuật toán khai phá tập thường xuyên dựa vào sự gom cụm dữ liệu. Thuật toán QFIM
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17016
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272992.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 744,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272992-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 145,3 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.