Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế xây dựng hệ mô phỏng hệ thống xác định và điều khiển tư thế vệ tinh nhỏ quan sát trái đất
Authors: Huỳnh Xuân Quang
Advisor: Đinh Văn Phong
Keywords: Vệ tinh nhỏ; Điều khiển
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu cơ sở mô hình toán học vệ tinh nhỏ 50kg. Xây dựng mô hình động học và động lực học của vệ tinh, các bộ điều khiển tư thế vệ tinh và áp dụng trên máy tính.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17017
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253861-ND.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.