Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát động lực học Robot cấu trúc song song
Authors: Nguyễn Xuân Hồng
Advisor: Phan Bùi Khôi
Keywords: Robot song song
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về Robot. Cơ sở lý thuyết khảo sát động lực học Robot cấu trúc song song. Tính toán mô phỏng Robot cấu trúc song song
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ học Kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17018
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253865-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253865-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 85,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.