Thông tin tài liệu


Title: Tính toán động học robot hàn - cắt tự động gia công đường ống dẫn dầu khí
Authors: Chu Mạnh Vinh
Advisor: Phan Bùi Khôi
Keywords: Robot công nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về robot. Cơ sở lý thuyết tính toán động học robot hàn - cắt tự động gia công đường ống dẫn dầu khí. Tính toán, mô phỏng động học robot hàn - cắt tự động gia công đường ống dẫn dầu, khí.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17019
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253866.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.