Thông tin tài liệu


Title: Điểu khiển robot hàn Almega AII thao tác trong không gian động
Authors: Đỗ Việt Hưng
Advisor: Phan Bùi Khôi
Keywords: Robot; Điều khiển
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về robot. Cơ sở lý thuyết khảo sát động học robot hàn thao tác công nghệ trên đối tượng động. Xây dựng chương trình tính toán và mô phỏng hoạt động của robot.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17020
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253867.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.