Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc điểm hình thái phần trên cơ thể học sinh nữ lứa tuổi 15 - 17 tại một số trường THPT trên địa bàn Hà Nội
Authors: Lê Thúy Hằng
Advisor: Trần Bích Hoàn
Keywords: Đồng phục; Học sinh; May đo; Nhân trắc học; Ứng dụng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Xây dựng chương trình nghiên cứu đặc điểm hình thái phần trên cơ thể học sinh nữ lứa tuổi 15 -17 tại các trường THPT Hà nội. Tiến hành đo nhân trắc theo phương pháp trực tiếp. Xây dựng phương pháp xử lý số liệu theo tính toán thống kê. Nghiên cứu đặc điểm hình thái cơ thể
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17021
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253868.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.