Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quy trình tháo dỡ và tiền phân loại vật liệu của máy tính để bàn thải và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật tháo dỡ và tiền phân loại vật liệu cho loại chất thải này
Authors: Phạm Quý Đôn
Advisor: Huỳnh Trung Hải
Keywords: Chất thải; Điện tử
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan chất thải điện và điện tử gia dụng thải. Quy trình thực nghiệm. Kết quả và thảo luận
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản lý môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17022
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272993.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272993-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 107,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.