Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hàn điện cơ khí phục vụ ngành đóng tàu biển ở Việt Nam
Authors: Đặng Anh Thảo
Advisor: Nguyễn Thúc Hà
Keywords: Hàn điện; Đóng tàu; Ứng dụng; Công nghệ
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ đóng vỏ tàu thuỷ. Công nghệ hàn điện khí, thiết kế quy trình trong các mối hàn giáp mối ghép nối tổng đoạn và nghiên cứu thực nghiệm.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Hàn và công nghệ kim loại
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17026
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253870.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.