Thông tin tài liệu


Title: Những biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học công nghiệp Việt - Hung
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Advisor: Đặng Danh Ánh
Keywords: Giảng viên; Xây dựng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu một số khái niệm cơ bản; các quan điểm và nội dung quản lý việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên. Nêu thực trạng, đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học công nghiệp Việt - Hung
Description: Luận văn Thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17027
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273003.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 762,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273003-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 205,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.